Независимо от либерализирането на разрешителния режим за изработка на печати, ние в ИРИС продължаваме да спазваме стриктно всички мерки, препятстващи злоупотреби с интересите на клиентите ни.

Всяка  поръчка за фирмен печат, фактури, ваучери и формуляри, копиране на документи и файлове се контролира по целия технологичен път от приемането, мерките по съхранение, изработка и контролирано унищожаване на матрици, заявки, технологичен остатък, брак, копия за регистрация на фирмите до самоличността на получилия готовия продукт.

Ирис ЕООД е регистрирана по закона за използване и защита на личните данни.