НЕОН NEON

НЕОНОВИ РЕКЛАМИ

Неоновите реклами винаги доминират в нощния пейзаж, отличават се, придават стил и носят усещането за лукс.

Като цена те са вече съотносими към традиционните технологии за рекламни табели и се налагат все повече.

Ето няколко реализирани от ИРИС неонови реклами Бургас.


Неон Бургас

Неонови букви Бургас

Неонова реклама Бургас

неонова реклама Бургас

Неон Бургас, Неонова реклама

Неон Бургас, Неонова реклама

Неон Бургас


GSM: 0896 89 30 89